Ayuuk naax kajpt

Letrë ajxy yajtuunkpaatypë ku ajxy y'ayuuk jaay

Ku mjaayët mët ku myajmëdya'agët jante'emy'ënáxyë je'e chobaady, a paadyëts cham n'anuu'xy ku tu'uku'udujt ajxy tsëk jak nëkxëm.