Oy ween ku ajxy yaa të mmiñ të mmech ma ja AYUUK naax kajptën

Ma ëda página internetën, jeꞌe ëda ajxy yam mbaadaampy nepy ajxy tëꞌëngajnë mꞌixyꞌat mmëdoyꞌádët ja kuꞌudujt winmaꞌañty yaa ayuuk naax kajpt jootypë; paady ëjts nëyꞌamëjaaduñëë jëduꞌun ajxy myajmënákët ja jaay geechpë, ja ëy yaꞌaxy, ja eeꞌpëëk, mëdoowëëk, mët ti jaty ajxy myajmaajyajpy nebyë ayuuk jëyaꞌay ajxyën. Mëduꞌuñtyë piꞌigꞌënaꞌk, tsokwyajy ënaꞌk, këxyii ënaꞌk, maj jëyaꞌay ajxy, kapxtaakpë mët ja yajkapxtaakpë, mët mëduꞌuñtyë ajxy yꞌëxpë́k yꞌëxwaꞌañ, ja kunaax mët ja agats ajxy. Perë jeꞌe ëjts maas ndsojpy ku ja Dios kapxy Dios mëdyaꞌaky ajxy mꞌixyꞌat mmëdoyꞌádët mꞌamdsoꞌayuukꞌaampy, jëduꞌun ajxy kuꞌumáy mbëdsë́mët ma Diosën a mnëꞌëwaꞌats mguꞌuwaꞌadsët ajxy.

Ja n'ayuuk kajptëch: Ka'a ñë'ëje'egyë́xpë je'e yajxónë ku je'e tyun ëx'aamë, ka'a ñë'ëje'egyë́xpë je'e yajxónë ku ja kyay y'u'uky y'ogyaañë, ka'a ñë'ëje'egyë́xpë je'e yajxónë ku ajxy ñëwyingu'udsëgë'ëyëë, ka'a ñë'ëje'egyë́xpë je'e yajxónë ku ja y'ayuuk myëdya'aky; paaty mëët je'e yajxónë ku ëjts n'ayuuk jëya'ayë mët ku ëjts pën të xykya'aku'ëyë'ëky; perë maas yajxón a maas oyakjwëëñë jeꞌe duꞌun ku ja Ojyemmyëdyaꞌaky ajxy jyakmëdyaꞌagët ma jaty ëda kunaax kajpt, ween ajxy kyaꞌawëxë jyoot jooty a jëduꞌun ajxy jyootꞌwiꞌimbídët a myédsët ajxy ma Jesucristën.

 

 

Ma jaty ja kunaax kajpt nëje'e yajpaady
Min ajxy ku'ix yajpoo'x ja kunaax kajpt

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.